Історія

Інститут магістратури, аспірантури та докторантури (ІнМАД) Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) створений у 1996 році спочатку як департамент координації магістерської підготовки на всіх факультетах на виконання проекту за програмою TEMPUS – TACIS (Швеція, Данія, Україна). У 1997 р. до нього були приєднано аспірантуру та докторан¬туру, а пізніше – і спеціалізовані вчені ради.

ІнМАД впроваджує методологію та техно¬логію неперервної підготовки науковців від студентських років на старших курсах, через магістратуру та аспірантуру до захисту докторських дисертацій.

Аспірантура у ВНТУ відкрита у 1976 р. Докторантура – у 1988 р. Перша спецрада відкрита у 1978 р. У даний час діє 6 спецрад з 10 спеціальностей, в аспірантурі – 23 спеціальності. З дня отримання статусу університету 20 квітня 1994 р. у спецрадах ВНТУ захистилось 61 доктор і 473 кандидати наук. Ефективність аспірантури традиційно складає 40-64%, середня ефективність за період 2004-2015 рр. складає 46%, з неї близько 80% – забезпечили випускники магістратури ІнМАД ВНТУ.