ГОЛОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

Грабко В.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Романюк О.Н., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Павлов С.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Грушко О.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Азаров О.Д., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Башков Є.О., д.т.н., проф. (ДонНТУ, Україна)

Бевз С.В., к.т.н., доц. (ВНТУ, Україна)

Бісікало О.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Бурєнніков Ю.А., к.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Василенко В.Б., д.т.н., проф. (Новий університет Лісабона, Португалія)

Войтко В.В., к.т.н., доц. (ВНТУ, Україна)

Войцик Вальдемар, д.т.н., проф. (Люблінська Політехніка, Польща)

Данилов В.Я., д.т.н., проф. (НТУУ „КПІ”, Україна)

Дубовой В.М., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Злепко С.М., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Квєтний Р.Н., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Кичак В.М., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Кухарчук В.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Лежнюк П.Д., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Леонтьєв В.О., к.т.н., доц. (ВНТУ, Україна)

Мокін Б.І., д.т.н., проф., акад. НАПН України (НАПН Україна, ВНТУ, Україна)

Мокін В.Б., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Петрук В.Г., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Ратушняк Г.С., к.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Сердюк В.Р., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

Трофимчук О.М., д.т.н., проф., член-кор. НАН України (Ін-т телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України)