Міжнародна Інтернет-конференція

 

ПРОБЛЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 Завантажити інформаційне повідомлення

Мета конференції – обмін інноваціями та провідним досвідом у галузі підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук та PhD) і магістрів як першого етапу підготовки таких кадрів; вивчення методологій та технологій, спрямованих на підвищення ефективності роботи аспірантури ВНЗ; освітлення та обговорення структури і змістовного наповнення магістерської кваліфікаційної роботи як основи майбутньої кандидатської дисертації; пошук напрямків зміцнення співпраці між навчальними закладами, у т.ч. закордонними; обмін досвідом з автоматизації управління навчальними процесом у магістратурі та аспірантурі; демонстрація практичних досягнень учасників конференції та ін.

Термін подачі матеріалів та статей продовжено до 31 березня 2013 року.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 31 березня зареєструватися на сайті конференції та завантажити на сайт матеріали. До 1 квітня необхідно надіслати статтю (за бажанням автора).

Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті конференції.

Статті, які містять нові наукові результати з технічних, педагогічних і економічних наук, будуть рекомендовані до опублікування в фахових міжнародних журналів  (з переліку профільних видань ВАК/МОНМС Украины):