Проблеми та задачі магістерських програм як першого етапу підготовки наукових кадрів.

Проблеми та задачі підготовки кандидатів та докторів наук в умовах інноваційного розвитку суспільства та з урахуванням закордонного досвіду підготовки PhD.

Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці наукових кадрів.

Дистанційна форма магістерської підготовки.

Автоматизація документообігу та управління навчальним процесом.

Створення веб-порталів та баз даних наукового спрямування.

Педагогічні та психологічні аспекти вищої школи.