Проблеми та технології підготовки наукових кадрів в умовах інноваційного розвитку суспільства

Екологія та екологічна безпека

Автоматика, електромеханіка і системи управління

Інформаційні технології, програмне забезпечення, проектування баз даних та веб-дизайн


  • Богачук Г. В. Войтко В. В. - Аналіз існуючих засобів розробки web-сайтів
  • Електротехніка, електроенергетика

    Технології, матеріали і конструкції в будівництві та теплоенергетиці

    Автотранспорт, машинобудування та матеріалознавство