Проблеми та технології підготовки наукових кадрів в умовах інноваційного розвитку суспільства

Екологія та екологічна безпека

Автоматика, електромеханіка і системи управління

Інформаційні технології, програмне забезпечення, проектування баз даних та веб-дизайн

Електротехніка, електроенергетика

Технології, матеріали і конструкції в будівництві та теплоенергетиці


 • Свідеревич М. В. Ратушняк Г. С. - Моделювання оцінювання надійності теплових мереж залежно від терміну їх експлуатації
 • Шиманская А. Н. Циунель А. Ю. - Ангобы для керамических плиток для полов
 • Шиманская А. Н. Краснова В. С. - Металлизированные глазури
 • Ткаченко С. Й. Іщенко К. О. Коваль В. В. - Оцінка невизначеності за умов побудови характеристики гідравлічної системи
 • Урбанович Е. Е. Терещенко И. М. - Композиции на основе гранулированного теплоизоляционного материала “siver” и цементных связующих
 • Колесник К. В. Ратушняк Г. С. - Трикамерна біогазова установка безперервної дії
 • Сердюк В. Р. Франишина С. Ю. - Актуальність реалізації комплексного підходу підвищення енергетичної ефективності
 • Аніпченко А. С. Коц І. В. - Біогазова установка з гідравлічним перемішуванням для переробки органічних відходів
 • Лучков В. В. - Модернізація вихрових пиловловлювачів
 • Варчук Р. В. Ковальський В. П. Боднар А. В. - Перспективи використання теплоізоляційних сухих будівельних сумішей на легких заповнювачах
 • Кутняк М. М. Коц І. В. - Ресурсозберігаючі екстрактори для обробки рослинного матеріалу
 • Архіпова Т. Ф. Дзюбанчук М. С. - Розрахунок напружено-деформованого стану зміцненої конструкції
 • Автотранспорт, машинобудування та матеріалознавство