Проблеми та технології підготовки наукових кадрів в умовах інноваційного розвитку суспільства

Екологія та екологічна безпека

Автоматика, електромеханіка і системи управління

Інформаційні технології, програмне забезпечення, проектування баз даних та веб-дизайн

Електротехніка, електроенергетика

Технології, матеріали і конструкції в будівництві та теплоенергетиці


  • Ткаченко С. Й. Іщенко К. О. Коваль В. В. - Оцінка невизначеності за умов побудови характеристики гідравлічної системи
  • Урбанович Е. Е. Терещенко И. М. - Композиции на основе гранулированного теплоизоляционного материала “siver” и цементных связующих
  • Колесник К. В. Ратушняк Г. С. - Трикамерна біогазова установка безперервної дії
  • Сердюк В. Р. Франишина С. Ю. - Актуальність реалізації комплексного підходу підвищення енергетичної ефективності
  • Аніпченко А. С. Коц І. В. - Біогазова установка з гідравлічним перемішуванням для переробки органічних відходів
  • Лучков В. В. - Модернізація вихрових пиловловлювачів
  • Варчук Р. В. Ковальський В. П. Боднар А. В. - Перспективи використання теплоізоляційних сухих будівельних сумішей на легких заповнювачах
  • Кутняк М. М. Коц І. В. - Ресурсозберігаючі екстрактори для обробки рослинного матеріалу
  • Архіпова Т. Ф. Дзюбанчук М. С. - Розрахунок напружено-деформованого стану зміцненої конструкції
  • Автотранспорт, машинобудування та матеріалознавство