Проблеми та технології підготовки наукових кадрів в умовах інноваційного розвитку суспільства

Екологія та екологічна безпека

Автоматика, електромеханіка і системи управління

Інформаційні технології, програмне забезпечення, проектування баз даних та веб-дизайн

Електротехніка, електроенергетика

Технології, матеріали і конструкції в будівництві та теплоенергетиці

Автотранспорт, машинобудування та матеріалознавство


  • Коваль О. О. - Застосування комплектного привода у конструкції фрезерного барабана технологічної машини
  • Шиліна О. П. Козак С. В. - Рамна конструкція установки для відновлення допоміжного вала роздаткової коробки
  • Слободянюк Ю. О. Грушко О. В. - Вплив мікроструктури маловуглецевого дроту на його зварювально-технологічні властивості
  • Біліченко В. В. Коробов С. С. - Дослідження надійності міських автобусів в процесі експлуатації
  • Антонюк О. П. Біліченко В. В. - Особливості організації забезпечення необхідними запасними частинами рухомого складу атп
  • Борисюк Д. В. Біліченко В. В. - Засоби діагностування керованих мостів колісних тракторів
  • Коріненко М. П. Паславська О. В. Басистюк Р. Ю. - Математична модель централізованої гідросистеми чутливої до навантаження
  • Іскович-Лотоцький Р. Д. Веселовський Я. П. - Структурний аналіз;робота-маніпулятора mearm
  • Біліченко В. В. Борисюк Д. В. - Засоби діагностування керованих мостів колісних тракторів


  •